Hengelose Wieler Vereniging
sinds 1932

De Vereniging

 

HWV de Tubanters kent een ledenstop !

 

HWV De Tubanters is een sportieve toervereniging uit Hengelo (Ov) welke tevens is aangesloten bij de KNWU. De vereniging is klein. Het karakter van de vereniging is sportief, van oudsher een wedstrijdvereniging. De passie voor het fietsen wordt gedeeld. De trainingen worden samen gereden, in volgorde de belangrijkste aspecten daarbij: veiligheid, plezier/sociaal en sportief.

Tochten op de openbare weg mogen een sportief karakter hebben, ze zijn nooit een wedstrijd, er wordt rekening met elkaar gehouden (er wordt altijd gewacht op achterblijvers). De avondtraining op de woensdagavond start aan de Benninksweg 68 te Hengelo (bij Henk de Jong). De starttijd is in principe 19.00 uur. In het vroege voorjaar en in het najaar kan in onderling overleg dit tijdstip worden aangepast. De zaterdagtraining start om 14.00 uur vanaf het Mr. P.J. Troelstraplein.

Voor alle Tubanters geldt draagplicht van clubkleding en helm. Nb. Alleen voor nieuwe leden wordt een (tijdelijke) uitzondering gemaakt voor wat betreft de draagplicht van clubkleding. Nieuwe leden dienen bij aanvang lidmaatschap wel kleding te bestellen, tot de levering zijn zij vrijgesteld van draagplicht van clubkleding; Voorafgaand aan de training wordt altijd een wegkapitein aangewezen. Deze bepaalt zowel het tempo als de route en niemand anders. Altijd geldt het principe “samen uit, samen thuis.” ! Bij het oversteken van wegen/kruispunten wordt er rekening gehouden met de hele groep! Binnen de bebouwde kom wordt het tempo aangepast. De wegkapitein legt nieuwe leden uit welke route er op de planning staat en welke regels er gelden waaraan een ieder zich dient te houden. Leden die een introducé mee willen nemen naar een trainingsrit worden verzocht voorafgaande aan de training dit aan te melden via de website. Men mag zonder enige verplichting drie keer meefietsen om te kijken of dit hem of haar bevalt.

  • Nieuwe leden (vanaf 23 jaar) worden als kandidaat lid voorgedragen. Bestaande leden krijgen vervolgens 2 weken na kennisgeving de tijd om eventuele onderbouwde bezwaren kenbaar te maken. Zonder bezwaar wordt het kandidaatslidmaatschap omgezet in regulier lidmaatschap;
  • Bezwaren worden aan het bestuur kenbaar gemaakt. Het bestuur besluit vervolgens of het bezwaar voldoende zwaarwegend is. Discretie is daarbij naar alle betrokkenen toe gewaarborgd. Uitgangspunt is dat we de sfeer en vriendschappen binnen de vereniging willen waarborgen. Van leden wordt, voor zover leeftijd en fysieke gesteldheid dat toelaat, dat ze:
  • zich actief opstellen; D.w.z. met regelmaat aanwezig zijn bij trainingen of andere clubactiviteiten;
  • bij clubactiviteiten gekleed gaan in actuele clubkleding;
  • Zich houden aan gedragsregels en aanwijzingen van de wegkapitein tijdens activiteiten;
  • bereid zijn zich in te spannen om clubactiviteiten mogelijk te maken;
  • tijdig de contributie te voldoen; Het bestuur behoudt zich het recht voor om leden te royeren wanneer na aansporing bereidheid tot 1 of meerdere voornoemde punten niet aanwezig is

 

Trainingstijden
HWV de Tubanters

Iedere woensdag - Benninksweg
Vertrek in april om 18h30 
Vanaf mei 19h00

Iedere zaterdag
14h00 - Mr. P.J. Troelstraplein

Uitsluitend voor leden. Clubkleding verplicht! (ledenstop)

MEER INFO >>
HWV de Tubanters
Kalender
HWV de Tubanters op Flickr, Facebook & Strava